Eric Krabbenbosch

De comics en cartoons van striptekenaar Eric Krabbenbosch (1953) gaan over de rafelranden van de maatschappij. Hij tekende onder meer voor de underground pamflettenreeks Gramschap. Tegenwoordig verschijnt zijn werk in Mainline, een tijdschrift dat de gezondheid en de kwaliteit van leven van middelengebruikers wil verbeteren. Krabbenbosch is een ex-gebruiker van heroïne en doet mee aan dit onderzoek.

De banner op deze website is afkomstig uit zijn ‘HUK-strip’: een beeldverhaal dat zich afspeelt rondom gebruikersruimte het HUK in de Amsterdamse Spuistraat, een roemruchte verzamelplek voor harddrug gebruikers in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Krabbenbosch: ‘In het verleden is er zoveel onzin verteld, vaak ook nog door ‘verkeerde’ mensen, waardoor ofwel een verkeerd beeld ontstaat, ofwel de visie van de interviewer of onderzoeker overheerst. Daarom is het heel belangrijk dat deze verborgen geschiedenis openbaar wordt en dat de groep mensen waar vaak niet naar geluisterd werd, nu aan het woord is.’

Neem contact op met Gemma Blok om ook een bijdrage te leveren aan dit project.

Zie voor meer werk van Eric Krabbenbosch:
https://www.facebook.com/Eric.Krabbenbosch
http://www.gramschap.nl
http://www.mainline.nl