Publicaties Gemma Blok

Gemma Blok doceert Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd op de geschiedenis van de psychiatrie. De laatste jaren houdt ze zich meer bezig met de geschiedenis van drugsgebruik (inclusief alcohol) en de verslavingszorg. Blok: ‘ik ben geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van de verslavingszorg omdat de manier waarop de samenleving omgaat met ziekte en afwijkend gedrag veel zegt over de samenleving zelf.’

2014|
G. Blok, Achter de voordeur. Sociale psychiatrie vanuit de GGD in de twintigste eeuw (Amsterdam 2014).
G. Blok en J. Kennedy, ”Geef die joint eens door’. Het problematische idealisme van het Nederlandse softdrugsbeleid, 1976-heden’ in: Peter van Dam, Bram Mellink & Jouke Turpijn (red.) Onbehagen in de polder. Nederland in conflict sinds 1975 (2014) 69-103.

2013 |
G. Blok en R. Spijkerman, ‘De ongelukkigsten onder de menschen. De verbeelding van zenuwzwakte in advertenties voor Pink Pillen, 1900-1920‘, Tijdschrift voor Mediageschiedenis 16 (2013) 46-62.

2012|
G. Blok, ‘Gentle knights: masculinity, teetotalism and aid for alcohol abuse c. 1900‘, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 127 (2012) 101-126. 
F.A.P.M. van Mensvoort, G. Blok en J.D. Blom, ‘De insulineshocktherapie in Den Haag, 1937 tot eind jaren vijftig‘, Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 869-877.

2011 |
G. Blok, Ziek of zwak. Geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland (Amsterdam 2011).
G. Blok, ‘The politics of intoxication. Dutch junkie unions fight against the ideal of a drug-free society, 1975-1990‘ in: M. Dinges en R. Jütte (eds.), The transmission of health practices (c. 1500 to 2000) (Stuttgart 2011) 69-88.

2010 |
G. Blok, ‘Inleiding: gender en gekte‘, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 30 (2010) 7-18.
G. Blok, ‘Moeilijke jongedames: de borderline persoonlijkheidsstoornis in historisch perspectief‘, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 30 (2010) 103-123, 184-185.

2008 |
G. Blok ‘Pampering “needle freaks” or caring for chronic addicts? Early debates on harm reduction in Amsterdam, 1972-1982‘, The Social History of Alcohol and Drugs 22 (2008) 243-261.

2004 |
G. Blok, Baas in eigen brein. ‘Antipsychiatrie’ in Nederland, 1965-1985 (proefschrift) (Amsterdam 2004).
G. Blok, ‘‘Prozac’ als projectiescherm. Over de media-ontvangst van Berichten uit het laboratorium van de samenleving van Froukje Bos (Amsterdam, Stichting Pandora 2002).